• VASES

vase

Vase glazed stoneware 29cm x 14 cm x 24cm 2022

Vase

glazed stoneware

29cm x 14 cm x 24cm

2022